Tuleohutuskontseptsooni väljatöötamine ehitusprojektile

Projekteerimise käigus valmib tuleohutuskontseptsioon konkreetsele ehitusprojektile. Lähtume tuleohutuslahenduste väljatöötamisel normidest, Tellija sisendinfost ja soovidest, aga kindlasti ka projekteeritavale hoonele tuleohutuskontseptsooni mõistes parima lahenduse tagavatest tuleohutuseksperdi põhimõtetest. On väga oluline aru saada, et tuleohutusekspert töötab välja tulevase hoone tuleohutuskontseptsooni. Rovalise eksperdid ei kirjuta tuleohutuslahendusi otse normidest maha vaid pakuvad mõistliku ja otstarbeka terviklahenduse. Projekti tuleohutuse osa ei ole selleks vajalik, et päästeteenistusest ehitusloa taotlemise projektile kooskõlastus saada!

Rovalise põhimõtted ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamisel:
  • Hoonele projekti koostamine on tiimitöö kõikide projektiliikmete vahel
  • Tuleohutusekspert annab sisendinfo teistele projektimeeskonna liikmetele
  • Hästi koostatud tuleohutuse osa on selline, kus lahendused on selgelt lahti kirjutatud ja vajadusel põhjendatud/viidatud, et nende kohta ei tekiks liigseid küsimusi projekteerimise ja ehitamise käigus
  • Tuleohutuse osa alusel peab olema võimalik hoonet peale kasutusluba hallata ja hooldada, suhelda kindlustusettevõttega ning päästeteenistusega.

© 2024 Rovalis OÜ