Koolituste ja õppuste korraldamine ja läbiviimine

Evakuatsiooni- ja tulekahju korral tegutsemise õppus koosneb kahest osast:

  • Teoreetine osa ehk koolitus
  • Praktiline osa ehk evakuatsiooniõppus

Koolitus ja õppus on vaja vähemalt 1xaastas läbi viia hoonetes, kus on tuleohutusaruande või tuleohutusülevaatuse tegemise ja esitamise kohustus.

Tulekahjuõppuse (teoreetiline ja praktiline osa) eesmärk on tagada teadmised ja oskused tegutseda ohuolukorras ning kontrollida, kas hoone kasutajatel ja määratud ametikohtadega isikutel on need teadmised olemas ja vilumus neid kasutada. Lisaks sellele kontrollida, kas Tulekahju korral tegutsemise plaanis määratud tegevusjuhised kehtivad või vajavad uuendamist.

© 2024 Rovalis OÜ