Hoonete tuleohutusülevaatused

Viimasel ajal üha sagedamini tellitav teenus. Tõenäoliselt seepärast, et hoone haldurid mõistavad väga hästi vastutust ja soovivad saada tuleohutusülevaatuse protokolli, mida esitada maja omanikule.

Ülevaatuse tulemusena antakse hoone omanikule / haldurile ülevaatuse protokoll, kus on kajastatud kogu hoone tuleohutusega seotud tagasiside, sh paigaldiste hooldusteenuse kvaliteedile.

© 2024 Rovalis OÜ