Hoone igakuine tuleohutuskorraldus

Antud teenus on Rovalise tegevuste nimekirjas firma algusaastatest alates. Teenuse põhieesmärgid:

  • anda hoone omanikule ja haldurile tagasisidet igapäevase tuleohutuse olukorra kohta
  • teostada tuleohutusülevaatuseid, sh vaatluseid paigaldistele
  • päringud hooldusteenust pakkuvatele ettevõtetele hooldusdokumentatsiooni osas
  • nõustamine hooldusdokumentatsiooni koostamisel (juhendid, registrid, kavad, aktid)
  • suhtlus päästeteenistusega
  • Päästeameti keskkonnas tuleohutusülevaatuse, tuleohutusaruande ja operatiivkaardi koostamine

Teenust tellivad maja omanikud ja haldurid, kes päriselt soovivad, et nende hoones oleks tuleohutusega asjad korras. Halduril on igapäevaselt kõik muud hoone kasutamisega seotud küsimused vaja lahendada, mistõttu ei jää tuleohutuse peale just liiga palju aega. Kindlasti on tuleohutusteenust pakkuva ettevõtte teadmiste pagas ka oluliselt suurem tuleohutuse valdkonnas, sest me oleme nö asja sees iga päev.

Kuna oleme ise ehitusliku tuleohutuse taustaga siis on meie poolt pakutav tuleohutuskorralduse teenus hoonele just ehitusliku tuleohutuse suunitlusega. See tähendab, et me ei tee tuleohutust „linnukese“ täitmise eesmärgil vaid anname maja omanikule ja haldurile täieliku ülevaate ka selles osas, kas hoonet kasutatakse vastavalt kasutusloa saanud ehitusprojekti tuleohutuse osale.

Vastavalt Tuleohutuse seadusele vastutab hoones tuleohutuse tagamise eest otseselt hoone omanik! On oluline läbi mõelda, mis mahus keegi vastutab, kui hoones on tuleõnnetus suure varalise kahju või kaotatud inimeluga.

© 2024 Rovalis OÜ