Hoone tulekahju korral tegutsemise plaani ja evakuatsiooniskeemide koostamine

Tulekahju korral tegutsemise plaan ja selle juurde kuuluvad evakuatsiooniskeemid on vajalikud hoonetes, millede kohta tuleb Päästeameti keskkonnas koostada tuleohutusülevaatus või tuleohutusaruanne.

Rovalise põhimõtted ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamisel:

Tulekahju korral tegutsemise plaani (TKTP) üks olulisemaid kohti on tegevusjuhised tulekahjuhäire/tulekahju või muu õnnetuse olukorras. Täna ei ole reeglina enam hoonetes administraatorit või turvatöötajat. Seepärast on vaja koostöös hoone omanikuga läbi mõelda erinevate ohuolukordade tegevusjuhised ja vastutusvaldkonnad. On väga oluline, et TKTP tegevusjuhised ei läheks vastuollu hoone ehitusprojekti evakuatsioonikorralduse põhimõtetega! Selle vastu eksitakse praktikas päris tihti, sest reeglina ei vaevuta ehitusprojekti tuleohutuse osaga tutvuma.

Evakuatsiooniskeemide koostamine eeldab hoone dwg jooniste olemasolu. Rovalise poolt koostatud skeemid on ALATI ka selles osas üle kontrollitud, kas kõik joonisel kajastatav on hoones ka samas asukohas või üldse olemas.

© 2024 Rovalis OÜ