Päästeameti keskkonnas tuleohutusülevaatuse täitmine ja esitamine

Vastavalt Tuleohutuse seadusele on vaja Päästeameti keskkonnas esitada tuleohutusülevaatus järgmiste hoonete kohta:
  • Büroohoone pindalaga üle 750 m2
  • Tööstus- ja laohoonetes pindalaga üle 1000 m2
  • Parkimishoonetes pindalaga üle 1000 m2

Tuleohutusülevaatuse võib läbi viia ja PäA keskkonnas esitada isik, kes omab tuleohutusspetsialist, tase 5 kutsetunnistust.

Ülevaatust on võimalik esitada PäA keskkonnas „linnukese“ täitmise põhimõttel, st kõik korras ja tehtud. Rovalise poolt pakutav teenus ei ole kindlasti sellise eesmärgiga. Meie peame oluliseks, et hoone omanik ja haldur saaksid tegelikult ka teada, mis on tuleohutuse olukord reaalselt ja kas hoone vastab kasutusloa saanud ehitusprojekti põhimõtetele. Selleks anname ülevaatuse tulemusena lisaks Päästeameti keskkonnas esitatavale akti vormile ka Rovalise ülevaatuse protokolli. Teeme seda, sest PäA keskkonna ülesehitus ei võimalda veel tervikinfot hoone omanikule tagasisidena anda.

On väga oluline aru saada, et antud teenus koosneb ka järelülevaatustest. See on ülevaatuse käigus esitatud märkuste täitmise kontroll ja hilisem akti lõpetamine ja esitamine Päästeametile.

Vajalik on siinkohal ka märkida, et kui hoone omanik ei tee koostööd tuleohutusülevaatuse tegijaga, on ülevaatuse akti esitajal kohustus saata akt menetlemiseks otse piirkonna päästeteenistusele.

© 2024 Rovalis OÜ