Päästeameti keskkonnas tuleohutusaruande täitmine ja esitamine

Tuleohutusaruanne on sisuliselt hoone tuleohutusalase enesekontrolli teostamise abivahend. Vastavalt Tuleohutuse seaduses sätestatule täidetakse seda aruannet Päästeameti keskkonnas 1x aastas. Tuleohutusaruannet võib koostada ka hoone omanik või valdaja. Siiski on Rovalise soovitus selline teenus tellida kas tuleohutusspetsialist, tase 5 või tuleohutusekspert, tase 6 kutsetunnistust omavalt isikult. Igapäevaselt hoones ringi käies võib halduril silm nö ära harjuda ja ei panda mitmeid olulisi tuleohutusalaseid kõrvalekaldeid tähele.

Enesekontrolli tuleohutusaruanne koostatakse ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tuleoht, viibib palju inimesi või võib tekkida suur varaline kahju.

© 2024 Rovalis OÜ