Päästeameti keskkonnas operatiivkaardi täitmine ja esitamine

Operatiivkaart peab olema koostatud järgmiste hoonete kohta:
  • Tuleohutusaruande kohustusega hoone
  • Kultuuriväärtuslik hoone
  • Hoone kohta, kus hoitakse mälestisi

Alus: Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitaavad tuleohutusnõuded“

Operatiivkaart esitatakse Päästeameti keskkonnas, aga lisaks peab väljaprindituna paiknema ka hoone infopunktis või selle puudumisel päästemeeskonna sissepääsu juures. Reeglina on seal ka ATS keskseade.

© 2024 Rovalis OÜ