Tuleohutusekspertiiside tegemine ehitusprojektidele

Ehitusprojekti ekspertiise tellitakse kahe mahuga:
  • ainult tuleohutuse osale
  • tuleohutuse osale ja ka teiste projektiosade tuleohutust kajastavatele peatükkidele
Rovalise põhimõtted ekspertiisi tegemisele:
  • kontrollitakse, kas projekti tuleohutuse osa on koostatud hoone tervikpilti silmas pidades
  • kontrollitakse, kas erisused on selgelt välja toodud ja põhjendatud
  • kontrollitakse, et vajalik sisendinfo teistele projekteerijatele oleks antud
  • veendutakse, et tuleohutuse osaga oleks kõik ohutust tagavad lahendused käsitletud, sh evakuatsioonikorralduse põhimõte
  • veendutakse, et põhiprojekti staadiumi tuleohutuse osa annab juba konkreetsed lahendused, mitte …kui … siis kirjelduse
  • kui on tellitud teiste projektiosade hinnang siis kontroll tuleohutuse osa sisendinfole vastavuse osas.

© 2024 Rovalis OÜ