Ehitusobjektidel tuleohutusjärelvalve teostamine

Antud teenust teostame kas ehitajale, omanikujärelevalvele või hoone omanikule.

Meie jaoks ei ole vahet, kes on tellijaks – meie lähtume ohutuse tagamisest!

Eelistatud maht on täisteenus, st tegevus ehituse algusest kuni kasutusloani. Selliselt on võimalik tagada või kontrollida, et kasutusloas ehr-i esitatav projekti tuleohutuse osa kajastaks kõiki ehituse ajal tehtud muudatusi ja kokkuleppeid. Ainult selliselt täiendatud projekti tuleohutuse osa alusel on võimalik hoonet peale kasutusloa saamist korrektselt hallata.

Nimetatud mahuga tegevuse järgselt osaleme ka päästeteenistusele kasutusloa staadiumis nö hoone üleandmisel. Kui teenust ei ole tellitud täisteenusena, ei osale Rovalise ekspert kasutusloa staadiumis päästeteenistuse ülevaatusel.

© 2024 Rovalis OÜ